MOONLIGHT nowifi – Smooth Operator Türkçe Çevirisi

Laughing with another girl – Başka bir kızla gülmek
Playing with another heart – Başka bir kalple oynamak
Placing high stakes, making hearts ache – Yüksek bahisler koyarak, kalpleri acıtarak
He’s loved in seven languages – Yedi dilde seviliyor
Jewel box life Diamond nights and ruby lights, high in the sky – Mücevher kutusu hayat Elmas geceleri ve yakut ışıkları, gökyüzünde yükseklerde
Heaven help him if he falls – Düşerse Tanrı yardımcısı olsun
Diamond life, lover boy – Elmas hayat, aşık çocuk
He moves in space with minimum waste and maximum joy – Uzayda minimum israf ve maksimum keyifle hareket eder.
City lights and business nights – Şehir ışıkları ve iş geceleri
When you need a tram to take you to greater heights – Sizi daha yükseklere taşıyacak bir tramvaya ihtiyaç duyduğunuzda

No place for beginners or sensitive hearts – Yeni başlayanlar veya hassas kalpler için yer yok
When sentiment is left to chance – Duygular şansa bırakıldığında
No place to end but somewhere to begin – Bitecek bir yer yok ama başlayacak bir yer var

No need to ask – Sormaya gerek yok
He’s a smooth operator – O iyi bir operatör.
Smooth operator, smooth operator – Düzgün operatör, düzgün operatör
Smooth operator – Pürüzsüz operatör

Coast to coast, LA to Chicago, western man – Sahilden sahile, Los Angeles’tan Chicago’ya, batı adamı
North and south to Key Largo, love for sale – Key Largo’nun kuzeyi ve güneyi, satılık aşk

Face to face, every classic case – Yüz yüze, her klasik vaka
We shadow box and double cross – Biz gölge kutusu ve çift çapraz
Still need the chase – Hala kovalamacaya ihtiyacım var.

A licence to love, insurance to hold – Sevmek için bir ruhsat, tutmak için bir sigorta
Melts all your memories and turns them to gold – Tüm anılarınızı eritir ve onları altına dönüştürür
His eyes are like angels but his heart is cold – Gözleri melekler gibi ama kalbi soğuk

No need to ask – Sormaya gerek yok
He’s a smooth operator – O iyi bir operatör.
Smooth operator, smooth operator – Düzgün operatör, düzgün operatör
Smooth operator – Pürüzsüz operatör

Coast to coast, LA to Chicago, Western man – Sahilden sahile, Los Angeles’tan Chicago’ya, Batılı adam
North and south to Key Largo, love for sale – Key Largo’nun kuzeyi ve güneyi, satılık aşk

Smooth operator, smooth operator – Düzgün operatör, düzgün operatör
Smooth operator, smooth operator – Düzgün operatör, düzgün operatör
Smooth operator, smooth operator – Düzgün operatör, düzgün operatör
Smooth operator, smooth operator – Düzgün operatör, düzgün operatör
Smooth operator, smooth operator – Düzgün operatör, düzgün operatör