gorillaz – skinny ape türkçe çeviri

To the pool at least try to let it go
But nobody knows what they’re dealing with here

En azından havuza bırakmaya çalış
Ama kimse burada neyle uğraştıklarını bilmiyor

There will be time and there will be a sign
When all the kids who have cancelled time will
Take my hand and pull me up again
Cheer me up and help me walk again (walk again)

Bir zaman gelecek ve bir işaret olacak
Zamanı iptal eden tüm çocuklar
Elimi tutup ve beni tekrar yukarı çekince
Beni neşelendir ve tekrar yürümeme yardım et (tekrar yürü)

Shoot the pool at least try to let it go
But nobody knows what they’re dealing with here
I got bones, I got jaded legs
Not the type that can win a race
Living plastic on a vacant lot
Left me high and staring at a robot

Havuza ateş et en azından bırakmaya çalış
Ama kimse burada neyle uğraştıklarını bilmiyor
Kemiklerim var, yorgun bacaklarım var
Bir yarışı kazanabilecek bir tip değilim
Boş bir arsada yaşayan plastiğim
Beni sarhoş ve bir robota bakarken bıraktı

Don’t be sad for me
I’m a cartoon G
And my intent is to breathe in a new world
Don’t be sad for me

Benim için üzülme
Ben bir karikatür G’yim
Ve niyetim yeni bir dünyada nefes almak
Benim için üzülme

I can balance on the highest tree
You can only see outlines of me
I can disappear, or light up your day
Imitation saint
I’m a skinny little ape

En yüksek ağaçta dengede durabilirim
Sadece ana hatlarımı görebilirsin
Kaybolabilirim ya da gününüzü aydınlatabilirim
Aziz taklit
Ben sıska küçük bir maymunum

Don’t be sad for me (I’m a skinny little ape)
I’m a cartoon G
And my intent is to breathe in a new world
Don’t be sad for me

Benim için üzülme (Ben sıska küçük bir maymunum)
Ben bir karikatür G’yim
Ve niyetim yeni bir dünyada nefes almak
Benim için üzülme

Don’t be sad for me
I’m a cartoon G
And my intent is to breathe in a new world
Don’t be sad for me

Benim için üzülme (Ben sıska küçük bir maymunum)
Ben bir karikatür G’yim
Ve niyetim yeni bir dünyada nefes almak
Benim için üzülme

I’m a Skinny little, skinny little, skinny little, skinny little ape ape ape ape
I’m a Skinny little, skinny little, skinny little, skinny little ape ape ape ape
I’m a Skinny little, skinny little, skinny little, skinny little ape ape ape ape
I’m a Skinny little, skinny little, skinny little, skinny little ape ape ape ape
Ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape
Ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape
Ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape ape
I’m a Skinny little, skinny little, skinny little, skinny little ape ape ape ape
I’m a Skinny little, skinny little, skinny little, skinny little ape ape ape ape
I’m a Skinny little, skinny little, skinny little, skinny little ape ape ape ape
I’m a Skinny little, skinny little, skinny little, skinny little ape ape ape ape

Ben bir sıska küçük, sıska küçük, sıska küçük, sıska küçük maymunum maymunum maymunum maymunum
Ben bir Sıska küçük, sıska küçük, sıska küçük, sıska küçük maymunum maymunum maymunum maymunum
Ben bir Sıska küçük, sıska küçük, sıska küçük, sıska küçük maymunum maymunum maymunum maymunum
Ben bir Sıska küçük, sıska küçük, sıska küçük, sıska küçük maymunum maymunum maymunum maymunum
Maymun maymun maymun maymun maymun maymun maymun maymun maymun maymun maymun maymun maymun maymun maymun
Maymun maymun maymun maymun maymun maymun maymun maymun maymun maymun maymun maymun maymun maymun maymun
Maymun maymun maymun maymun maymun maymun maymun maymun maymun maymun maymun maymun maymun maymun maymun
Ben bir Sıska küçük, sıska küçük, sıska küçük, sıska küçük maymunum maymunum maymunum maymunum
Ben bir Sıska küçük, sıska küçük, sıska küçük, sıska küçük maymunum maymunum maymunum maymunum
Ben bir Sıska küçük, sıska küçük, sıska küçük, sıska küçük maymunum maymunum maymunum maymunum
Ben bir Sıska küçük, sıska küçük, sıska küçük, sıska küçük maymunum maymunum maymunum maymunum

But nobody knows what they’re fooling with for me

Ama kimse benim için neyle dalga geçtiğini bilmiyor