paramore – the news türkçe çeviri

War, a war, a war on the far side
On the other side of the planet
And I’ve got war, a war, a war right behind my eyes
Right behind ’em just like a headache

Savaş, bir savaş, uzak tarafta bir savaş
Gezegenin diğer tarafında
Ve savaş var, savaş, gözlerimin arkasında savaş
Tıpkı bir baş ağrısı gibi hemen arkalarında

So I turn on (The news)
Turn off (The news)

Bu yüzden açıyorum (Haberleri)
Kapatıyorum (Haberleri)

Every second, our collective heart breaks
All together, every single head shakes
Shut your eyes, but it won’t go away
Turn on, turn off the news
Every second, our collective heart brеaks
All together, evеry single head shakes
Shut your eyes, but it won’t go away
Turn on, turn off the news

Her saniye ortak kalbimiz kırılıyor
Hep birlikte, tek bir baş sallanıyor
Gözlerini kapatıyorsun, ama gitmeyecek
Haberleri açın, kapatın
Her saniye ortak kalbimiz kırılıyor
Hep birlikte, tek bir baş sallanıyor
Gözlerini kapatıyorsun, ama gitmeyecek
Haberleri açın, kapatın

Far, I’m far, so far from the front line
Quite the opposite, I’m safe inside
But I worry and I give money and I feel useless behind this computer
And that’s just barely scratched the surface of my mind

Uzak, çok uzağım, ön cepheden çok uzaktayım
Tam tersi, içeride güvendeyim
Ama endişeleniyorum ve para veriyorum ve bu bilgisayarın arkasında işe yaramaz hissediyorum
Ve bu sadece zihnimin yüzeyinden az biraz düşünceler

So I turn on (The news)
Turn off (The news)
Turn on (The news)
Turn off (The news)

Bu yüzden açıyorum (Haberleri)
Kapatıyorum (Haberleri)
Açıyorum (Haberleri)
Kapatıyorum (Haberleri)

Every second, our collective heart breaks
All together, every single head shakes
Shut your eyes, but it won’t go away
Turn on, turn off the news
Every second, our collective heart breaks
All together, every single head shakes
Shut your eyes, but it won’t go away
Turn on, turn off the news

Her saniye ortak kalbimiz kırılıyor
Hep birlikte, tek bir baş sallanıyor
Gözlerini kapatıyorsun, ama gitmeyecek
Haberleri açın, kapatın
Her saniye ortak kalbimiz kırılıyor
Hep birlikte, tek bir baş sallanıyor
Gözlerini kapatıyorsun, ama gitmeyecek
Haberleri açın, kapatın

Exploitative, performative
Informative and we don’t know the half of it
Rhetorical, deplorable
Historical and, all along, we called it normal
Exploitative, performative (Turn on)
Informative and we don’t know the half of it
Rhetorical, deplorable (Turn off)
Historical and, all along, we called it normal
All along, we called it normal

Sömürücü, performatif
Bilgilendirici ve yarısını bilmiyoruz
Retorik, içler acısı
Tarihsel ve başından beri buna normal dedik
Sömürücü, performatif (Aç)
Bilgilendirici ve yarısını bilmiyoruz
Retorik, içler acısı (Kapat)
Tarihsel ve başından beri buna normal dedik
Başından beri normal dedik

Every second, our collective heart breaks
All together, every single head shakes
Shut your eyes, but it won’t go away
Turn on, turn off the news
Every second, our collective heart breaks
All together, every single head shakes
Shut your eyes, but it won’t go away
Turn on, turn off the news

Her saniye ortak kalbimiz kırılıyor
Hep birlikte, tek bir baş sallanıyor
Gözlerini kapatıyorsun, ama gitmeyecek
Haberleri açın, kapatın
Her saniye ortak kalbimiz kırılıyor
Hep birlikte, tek bir baş sallanıyor
Gözlerini kapatıyorsun, ama gitmeyecek
Haberleri açın, kapatın