Is it the way I talk sweet?
The way my skin is soft?
Or how I can be a bitch?
Make you keep your fingers crossed?
Is it the way that I praise you?
The way that I please you?
Or how fast I change my mind
And get scared that I might leave you?

Tatlı konuşmam mı?
Tenimin yumuşak oluşu mu?
Yoksa nasıl bir s-rtük olabileceğim mi
Seni dua ettiren şey?
Seni övme şeklim mi?
Yoksa ne kadar hızlı kararımı değiştirebileceğim mi?
Ve seni terk edeceğim korkusu mu?

Could spend your whole life, but you couldn’t
Describe what makes a woman
She’s always been a perfect mystery
Could spend your whole life, but you couldn’t
Describe what makes a woman
And that’s what makes a woman to me

İstersen bütün hayatını harcayabilirsin
Ama neyin bir kadını kadın yaptığını açıklayamazsın
O her zaman mükemmel bir gizem olmuştur
İstersen bütün hayatını harcayabilirsin
Ama neyin bir kadını kadın yaptığını açıklayamazsın
Ve benim için bir kadını kadın yapan da bu

Is it the way I cut my hair
And put no makeup on?
I feel most beautiful
Doing what the fuck I want
Is it that my intuition
Is never really off?
I need tissues for my issues
And Band-Aids for my heart

Saçımı kesiş şeklim mi
Ve makyaj yapışım?
Çok güzel hissediyorum
İstediğimi yapıyorum
Hiç kapanmıyor mu?
Sorunlarım için mendillere ihtiyacım var
Ve kalbim için yara bandı

Could spend your whole life, but you couldn’t
Describe what makes a woman
She’s always been a perfect mystery
Could spend your whole life, but you couldn’t
Describe what makes a woman
And that’s what makes a woman to me

İstersen bütün hayatını harcayabilirsin
Ama neyin bir kadını kadın yaptığını açıklayamazsın
O her zaman mükemmel bir gizem olmuştur
İstersen bütün hayatını harcayabilirsin
Ama neyin bir kadını kadın yaptığını açıklayamazsın
Ve benim için bir kadını kadın yapan da bu

Is it the way we keep
The whole world turning
In a pair of heels?
Yeah, that’s what makes a woman
(There it is, Katheryn.)

Tutuş şeklimiz bu mu
Tüm dünya bir çift
Topukluyla mı dönüyor?
Evet, bir kadını kadın yapan şey bu.
(İşte bu, Katheryn.)