Can’t count up the times you’ve blown my line
Sınırımı bozduğun zamanları sayamam

And that’s been on my mind a lot lately
Ve bu son zamanlarda aklımda

I wanna leave the extra all behind, mmm
Ekstraları geride bırakmak istiyorum, mm

And I know that you wanna be my baby, mmm yeah
Ve biliyorum ki benim bebeğim olmak istiyorsun, mm evet

Said, my bad
Dedim ki, benim hatam

Blowin’ me up, we been wildin’
Beni havaya uçuruyor, çılgına döndük

We was cool, yeah, we was vibin’
Biz harikaydık, evet, keyifliydik

Gotta put my phone on silent
Telefonumu susturmalıyım

So my, my, my, my bad
Yani benim, benim, benim, benim hatam

Blowin’ me up, we been wildin’
Beni havaya uçuruyor, çılgına döndük

We was cool, yeah, we was vibin’
Biz harikaydık, evet, keyifliydik

Gotta put my phone on silent
Telefonumu susturmalıyım

So my, my, my, my bad
Yani benim, benim, benim, benim hatam

Oh, we both care about it
Oh, bunu umursuyoruz

But arguing with me just isn’t worth it
Fakat benimle tartışıyorsun ve buna değmez

No, no, no
Hayır, hayır, hayır

Don’t go reachin’ in your bag, your bag, yeah
Çantanı almaya gitme, çantanı, evet

I didn’t text you back ’cause I was workin’
Sana geri cevap yazamadım çünkü çalışıyordum

Ah, yeah
Ah, evet

Said, my bad
Dedim ki, benim hatam

Blowin’ me up, we been wildin’
Beni havaya uçuruyor, çılgına döndük

We was cool, yeah, we was vibin’
Biz harikaydık, evet, keyifliydik

Gotta put my phone on silent
Telefonumu susturmalıyım

So my, my, my, my bad
Yani benim, benim, benim, benim hatam

Blowin’ me up, we been wildin’
Beni havaya uçuruyor, çılgına döndük

We was cool, yeah, we was vibin’
Biz harikaydık, evet, keyifliydik

Gotta put my phone on silent
Telefonumu susturmalıyım

So my, my, my, my bad
Yani benim, benim, benim, benim hatam

Gave you all the signs
Sana tüm işaretleri verdim

Gave you all of my time, my love
Tüm vaktimi, tüm sevgimi verdim

You’re followin’ the signs
İşaretleri takip ediyorsun

But you’re followin’ the wrong signs, my love
Fakat yanlış işaretleri takip ediyorsun, aşkım

Gave you all the signs
Sana tüm işaretleri verdim

Gave you all of my time, my love
Tüm vaktimi, tüm sevgimi verdim

You’re followin’ the signs
İşaretleri takip ediyorsun

But you’re followin’ the wrong signs, my love
Fakat yanlış işaretleri takip ediyorsun, aşkım

Said, my bad
Dedim ki, benim hatam

Blowin’ me up, we been wildin’
Beni havaya uçuruyor, çılgına döndük

We was cool, yeah, we was vibin’
Biz harikaydık, evet, keyifliydik

Gotta put my phone on silent
Telefonumu susturmalıyım

So my, my, my, my bad
Yani benim, benim, benim, benim hatam

Blowin’ me up, we been wildin’
Beni havaya uçuruyor, çılgına döndük

We was cool, yeah, we was vibin’
Biz harikaydık, evet, keyifliydik

Gotta put my phone on silent
Telefonumu susturmalıyım

So my, my, my, my bad
Yani benim, benim, benim, benim hatam

Oh my, my, my
Oh benim, benim, benim

Oh my, my, my
Oh benim, benim, benim

My bad, my bad
Benim hatam, benim hatam

Alright
Tamam