It’s been a minute since I called you
Seni arayalı daha bir dakika oldu


Just to hear the answer phone
Yalnızca telefonu açışını duymak için aramıştım


Yeah, I know that you won’t get this
Evet, biliyorum bunu anlamayacaksın


But I’ll leave a message so I’m not alone
Fakat ben yine de mesaj bırakacağım yani yalnız değilim

This morning I woke up still dreaming
Bu sabah hala rüya görerek uyandım

With memories playing through my head
Hâlâ kafamın içinden geçen hatıralarla…

You’ll never know how much I miss you
Asla bilmeyeceksin seni ne kadar özlediğimi

The day that they took you, I wish it was me instead
Onların seni aldığı gün, ben olsaydım o diye diledim

But you once told me, “Don’t give up
Fakat sen bir keresinde bana, “Pes etme

You can do it day by day”
Bunu günden güne başarabilirsin” dedin

And diamonds, they don’t turn to dust or fade away
Ve elmaslar, onlar tozlara dönüşmüyorlar ya da solmuyorlar

So I will keep you, day and night, here until the day I die
Böylece seni, gündüz ve gece, öleceğim güne kadar burada tutacağım

I’ll be living one life for the two of us
Bir hayatı ikimiz için yaşayacağım

I will be the best of me, always keep you next to me
Elimden geleni yapacağım, seni daima yanımda tutacağım

I’ll be living one life for the two of us
Bir hayatı ikimiz için yaşayacağım

Even when I’m on my own, I know I won’t be alone
Kendi başıma olsam bile, biliyorum ki yalnız olmayacağım

Tattooed on my heart are the words of your favourite song
Kalbime en sevdiğin şarkının sözlerini kazıdım

I know you’ll be looking down, swear I’m gonna make you proud
Biliyorum kafanı eğeceksin, yemin ederim seni gururlandıracağım

I’ll be living one life for the two of us
Bir hayatı ikimiz için yaşayacağım

I could feel your blood run through me
Kanının içimde aktığını hissedebiliyorum

You’re written in my DNA
Benim DNA’mda yazılısın

Looking back in every mirror
Her aynaya bakıyorum

I know you’ll be waiting, I’ll see you again
Bekleyeceğini biliyorum, seni tekrar göreceğim

But you once told me, “Don’t give up
Fakat sen bir keresinde bana, “Pes etme

You can do it day by day”
Bunu günden güne başarabilirsin” dedin

And diamonds, they don’t turn to dust or fade away
Ve elmaslar, onlar tozlara dönüşmüyorlar ya da solmuyorlar

So I will keep you, day and night, here until the day I die
Böylece seni, gündüz ve gece, öleceğim güne kadar burada tutacağım

I’ll be living one life for the two of us
Bir hayatı ikimiz için yaşayacağım

I will be the best of me, always keep you next to me
Elimden geleni yapacağım, seni daima yanımda tutacağım

I’ll be living one life for the two of us
Bir hayatı ikimiz için yaşayacağım

Even when I’m on my own, I know I won’t be alone
Kendi başıma olsam bile, biliyorum ki yalnız olmayacağım

Tattooed on my heart are the words of your favourite song
Kalbime en sevdiğin şarkının sözlerini kazıdım

I know you’ll be looking down, swear I’m gonna make you proud
Biliyorum başını eğeceksin, yemin ederim seni gururlandıracağım

I’ll be living one life for the two of us
Bir hayatı ikimiz için yaşayacağım

I promised you I’d do this
Sana söz verdim, bunu yapacağım


So all of this is all for you
Yani bunların hepsi senin için

Oh, I swear to God you’re living
Oh, Tanrı’ya yemin ederim ki sen varsın,

Through everything I’ll ever do
Yapacağım her şeyde .

So I will keep you, day and night, here until the day I die
Böylece seni, gündüz ve gece, öleceğim güne kadar burada tutacağım

I’ll be living one life for the two of us
Bir hayatı ikimiz için yaşayacağım

I will be the best of me, always keep you next to me
Elimden geleni yapacağım, seni daima yanımda tutacağım

I’ll be living one life for the two of us
Bir hayatı ikimiz için yaşayacağım

Even when I’m on my own, I know I won’t be alone
Kendi başıma olsam bile, biliyorum ki yalnız olmayacağım

Tattooed on my heart are the words of your favourite song
Kalbime en sevdiğin şarkının sözlerini kazıdım

I know you’ll be looking down, swear I’m gonna make you proud
Biliyorum başını eğeceksin, yemin ederim seni gururlandıracağım

I’ll be living one life for the two of us
Bir hayatı ikimiz için yaşayacağım

One life for the two of us
Bir hayatı ikimiz için

I’ll be living one life for the two of us
Bir hayatı ikimiz için yaşayacağım

We’ll end just like we started
Tıpkı başladığımız gibi biteceğiz


Just you and me and no one else
Yalnızca sen ve ben ve hiçkimse

I will hold you where my heart is
Seni tutacağım kalbimin olduğu yerden

One life for the two of us
Bir hayatı ikimiz için