blank

“I was like, why you so obsessed with me?”

”Şey gibiydim, neden bana bu kadar takıntılısın?”

All up in the blogs, sayin’ we met at the bar,
When I don’t even, know who you are.
Sayin’ we up in your house, sayin’ I’m up in your car,
But you in LA, and I’m out at Jermaine’s.
I’m up in the A, you’re so so lame,
And no one here, even mentions your name.
It must be the weed, it must be the E,
Cause you be poppin’ hood, you get it poppin’.

Tüm bloglar bir barda tanıştığımızı yazıyor
Ben senin kim olduğunu bile bilmezken
Evinde olduğumu, arabanda olduğumu söylüyorlar
Ama sen Los Angeles’dasın, ben Jermanie’deyim
Ben A’dayım, sen çok çok uzaksın
Ve buradaki kimse adından bile bahsetmiyor
Yabancı ot olmalı, E olmalı,
Çünkü sen cüzdan çalıyorsun

Why you so obsessed with me?
Boy I want to know, lyin’ that you’re sexing me.
When everybody knows, it’s clear that you’re upset with me.
Ohh, finally found a girl that you couldn’t impress,
Last man on the earth, still couldn’t get this.

Bana neden bu kadar takıntılısın?
Oğlum bilmek istiyorum. Benimle seviştiğine dair yalan söylüyorsun
Herkes gerçeği bilirken bile. Benimle sorunun olduğu belli
Nihayet etkilemediğin bir kız buldun
Bunu hala anlamamış olan dünyadaki tek erkeksin

You’re delusional, you’re delusional,
Boy you’re losing your mind.
It’s confusing yo, you’re confused you know,
Why you wasting your time?
Got you all fired up, with your Napoleon complex,
Seein’ right through you like you’re bathin’ in Windex.

Sanrısalsın, sanrılısın,
Oğlum aklını kaybediyorsun.
Bu karışık, kafan karıştı, biliyorsun,
Neden zamanını boşa harcıyorsun?
Napolyon kompleksinle hepinizi kovdum,
Windex’te banyo yapıyormuşsun gibi doğrudan seninle görüşüyorum.

Ooh Ohh Ohh.
Boy why you so obsessed with me?
So, Oh, Oh-Oh- Oh. So, Oh, Oh-Oh-Oh.
And all the ladies sing,
So, Oh, Oh-Oh- Oh. So, Oh, Oh-Oh-Oh.
All the girls sing.
(Obsessed, obsessed, obsessed, obsessed, obsessed.)

Bana neden bu kadar takıntılısın?
Tüm hanımlar söylüyor
Tüm kızlar söylüyor.

You on your job, you hatin’ hard,
Ain’t goin’ feed you, I’mma let you starve.
Graspin’ for air, and I’m ventilation,
You out of breath, hope you ain’t waitin’.
Tellin’ the world how much you miss me,
But we never were, so why you trippin’?
You a mom and pop, I’m a corporation,
I’m the, press conference, you’re a conversation.

İşindesin, zorla nefret ediyorsun
Seni beslemeyeceğim, açlıktan öldüreceğim.
Hava için can atıyorsun ve ben havalandırmayım
Nefesin kesildi, umarım beklemiyorsundur
Dünyaya beni ne kadar çok özlediğini söylüyorsun
Ama biz hiç birlikte olmadık, neden kıvırıyorsun?
Sen bir anne ve popsun, ben bir şirketim,
Ben basın toplantısıyım, sen konuşmacısın

Why you so obsessed with me?
And boy I want to know, lyin’ that you’re sexing me.
When everybody knows, it’s clear that you’re upset with me.
Ohh, finally found a girl that you couldn’t impress,
Last man on the earth, still couldn’t get this.

Bana neden bu kadar takıntılısın?
Oğlum bilmek istiyorum. Benimle seviştiğine dair yalan söylüyorsun
Herkes gerçeği bilirken bile. Benimle sorunun olduğu belli
Nihayet etkilemediğin bir kız buldun
Bunu hala anlamamış olan dünyadaki tek erkeksin