Numb (Uyuşuk)

One track mind, like a goldfish
Sabit fikirli, akvaryum balığı gibi
Stuck inside my petri dish
Hücre kabımın içinde sıkıştım
I can’t breathe, and I can’t smile
Nefes alamıyorum ve gülümseyemiyorum
This better be worth my while
Bu zamanıma değse iyi olur

I feel numb most of the time
Çoğu zaman uyuşuk hissederim
Lower I get the higher I’ll climb
Elde ettiğim kadar alçak, tırmandığım kadar yüksek
And I will wonder why
Ve gerçekten neden merak edeceğim
I got dark only to shine
Parlamak için sadece karanlığa sahibim
Looking for the golden light
Altın ışık için bakınıyorum
Oh, it’s a reasonable sacrifice
Bu makul bir fedakarlık

Burn, burn, burn bright
Yak, yak, parlak yak

Forego families, forego friends
Aileleri bırakıp gittim, arkadaşları bırakıp gittim
That’s how it started, and how it ends
Bu nasıl başladı ve nasıl bitti
I can’t open up and cry, ’cause I’ve been silent all my life
Açılamıyorum ve ağlayamıyorum çünkü bütün hayatım boyunca sessizdim

I feel numb most of the time
Çoğu zaman uyuşuk hissederim
Lower I get the higher I’ll climb
Elde ettiğim kadar alçak, tırmandığım kadar yüksek
And I will wonder why
Ve gerçekten neden merak edeceğim
I got dark only to shine
Parlamak için sadece karanlığa sahibim
Looking for the golden light
Altın ışık için bakınıyorum
Oh, it’s a reasonable sacrifice
Bu makul bir fedakarlık

Burn, burn, burn bright
Yak, yak, parlak yak
Burn, burn, burn bright
Yak, yak, parlak yak

Ooh, I get dark
Karanlık oluyorum
Oh, and I’m in hell
Ve cehennemdeyim
I need a friend
Bir arkadaşa ihtiyacım var
Ooh, but I can’t yell
Ama bağıramıyorum
Yeah, I’m no good
Evet iyi değilim
No good to anyone
Kimse için iyi değilim
‘Cause all I care about
Çünkü bütün umursadığım
Is being number one
Bir numara olmak

Shine
Parla
Looking for the golden light
Altın ışık için bakınıyorum
Oh, it’s a reasonable sacrifice
Bu makul bir fedakarlık

Shine
Parla
Looking for the golden light
Altın ışık için bakınıyorum
Oh, it’s a reasonable sacrifice
Bu makul bir fedakarlık
Sacrifice
Fedakarlık

I feel numb most of the time
Çoğu zaman uyuşuk hissederim
The more I get the higher
Elde ettiğim kadar alçak
I’ll climb, and I will wonder why
Tırmandığım kadar yüksek ve neden merak ediyorum
I got dark only
Sadece karanlığa sahibim
To shine
Parlamak için
And I’ll light up the sky
Ve gökyüzünü aydınlatacağım
Stars that burn the brightest
Yıldızlar en parlak şekilde yanıyor
Fall so fast and pass you by
Çok hızlı düşüyor ve sana geçiyorum
Cough like empty lighters
Boş çakmak gibi çakıyor

I feel numb most of the time
Çoğu zaman uyuşuk hissederim
The more I get the higher
Elde ettiğim kadar alçak
I’ll climb, and I will wonder why
Tırmandığım kadar yüksek ve neden merak ediyorum
I got dark only
Sadece karanlığa sahibim
To shine
Parlamak için
And I’ll light up the sky
Ve gökyüzünü aydınlatacağım
Stars that burn the brightest
Yıldızlar en parlak şekilde yanıyor
Fall so fast and pass you by
Çok hızlı düşüyor ve sana geçiyorum
Cough like empty lighters
Boş çakmak gibi çakıyor