You almost turned me psycho
I almost lost my mind
I didn’t know the depth yet
Of someone so unkind
Someone who was special
In every other way (Mm-mmh)
You damaged what we had
But for her it’s just another day

Beni delirtiyordun neredeyse
Neredeyse aklımı kaybediyordum
Tanımadığım birinin nasıl biri olduğunu bilmiyorum henüz
Özel biri, her şekilde
Sahip olduğumuz şeye zarar verdin
Ama o kız için başka bir gün daha

You opened up Pandora’s box
You don’t know what you just unlocked
I lose all control
Let go of my darkest thoughts
‘Cause I see the truth when we were stacked against the odds
And I pray that hope’s not lost

Pandora’nın kutusunu açtın
Neyi açtığını bilmiyorsun
Kontrolü kaybediyorum
En karanlık düşüncelerimi boş veriyorum
Çünkü ihtimallerin arasında kalmışken, gerçeği görüyorum
Umut kaybetmemek için dua ediyorum

I’ve escaped many vices
Like alcohol
But I can never escape
The war inside my skull
You know that love’s a gift
But it can also be a curse (Mm-mmh)
Always the optimist
Dealing with somebody else’s can of worms

Birçok kusurdan kaçtım
Alkol gibi.
Ama kafamın içindeki savaştan kaçamıyorum asla
Bu bir lanet olabilir
Her zaman kötü düşünüyorum
Başkalarının solucan dolu kavanozları bana dert oluyor

You opened up Pandora’s box
You don’t know what you just unlocked
I lose all control
Let go of my darkest thoughts
‘Cause I see the truth when we were stacked against the odds
And I pray that hope’s not lost
I pray that hope’s not lost

Pandora’nın kutusunu açtın
Neyi açtığını bilmiyorsun
Kontrolü kaybediyorum
En karanlık düşüncelerimi boş veriyorum
Çünkü ihtimallerin arasında kalmışken, gerçeği görüyorum
Umut kaybetmemek için dua ediyorum

Yeah, I thought it would get better
I kept my hope alive
But I don’t wanna be the bearer
Of pain just so we can survive
Mm-mmh, mm-mmh

Daha iyi olacağını düşündüm
umudumu taze tuttum
Hayatta kalabilelim diye acı çeken kişi olmak istemiyorum

You opened up Pandora’s box
You don’t know what you just unlocked
I lose all control
Let go of my darkest thoughts
‘Cause I see the truth when we were stacked against the odds
And I pray that hope’s not lost
I pray that hope’s not lost

Pandora’nın kutusunu açtın
Neyi açtığını bilmiyorsun
Kontrolü kaybediyorum
En karanlık düşüncelerimi boş veriyorum
Çünkü ihtimallerin arasında kalmışken, gerçeği görüyorum
Umut kaybetmemek için dua ediyorum

I pray that hope’s not lost
I pray that hope’s not lost

Umut kaybetmemek için dua ediyorum
Umut kaybetmemek için dua ediyorum