Now I know
That I can’t make you stay
But where’s your heart?
But where’s your heart?
But where’s your

Şimdi biliyorum
Senin kalmanı sağlayamayacağımı
Ama kalbin nerede?
Ama kalbin nerede?
Ama nerede

And I know
There’s nothing I can say
To change that part
To change that part
To change

Ve biliyorum ki
Diyebileceğim hiç bir şey yok
Bu kısmı değiştirmek için
Bu kısmı değiştirmek için
Değiştirmek için

So many
Bright lights that cast a shadow
But can I speak?
Well, is it hard understanding

Çok fazla
Gölgeleyen parlak ışıklar
Ama konuşabilir miyim?
Eh, anlaması zor

I’m incomplete?
A life that’s so demanding
I get so weak
A love that’s so demanding
I can’t speak

Yarım mıyım?
Çok zahmetli olan bir yaşam
Çok zayıf kaldım
Çok şey isteyen bir aşk
Konuşamıyorum

I am not afraid to keep on living
I am not afraid to walk this world alone
Honey, if you stay
I’ll be forgiven
Nothing you can say can stop me going home

Yaşamaktan korkmuyorum
Bu dünyada tek başıma dolaşmaktan korkmuyorum
Balım, eğer kalırsan
Affedileceğim
Söyleyeceğin hiç bir şey benim eve gitmeme engel olmayacak

Can you see
My eyes are shining bright?
‘Cause I’m out here
On the other side

Görebiliyor musun
Gözlerimin parıldadığını?
Çünkü ben dışarıdayım
Karşı tarafta

Of a jet black
Hotel mirror
And I’m so weak
Is it hard understanding

Kapkara
Bir otel aynası
Ve ben çok zayıfım
Anlaması zor

I’m incomplete?
A love that’s so demanding
I get weak

Yarım mıyım?
Bu kadar zahmetli bir aşk
Zayıfladım

I am not afraid to keep on living
I am not afraid to walk this world alone
Honey, if you stay
I’ll be forgiven
Nothing you can say can stop me going home

Yaşamaktan korkmuyorum
Bu dünyada tek başıma dolaşmaktan korkmuyorum
Balım, eğer kalırsan
Affedileceğim
Söyleyeceğin hiç bir şey benim eve gitmeme engel olmayacak

I am not afraid to keep on living
I am not afraid to walk this world alone
Honey, if you stay
I’ll be forgiven
Nothing you can say can stop me going home

Yaşamaktan korkmuyorum
Bu dünyada tek başıma dolaşmaktan korkmuyorum
Balım, eğer kalırsan
Affedileceğim
Söyleyeceğin hiç bir şey benim eve gitmeme engel olmayacak

These bright lights have always blinded me
These bright lights have always blinded me
I say

Bu parlak ışıklar beni her zaman köreltmişti
Bu parlak ışıklar beni her zaman köreltmişti
Diyorum

I see you lying next to me
With words I thought I’d never speak
Awake and unafraid
Asleep or dead

Yanımda uzandığını görüyorum
Hiç söylemeyeceğimi düşündüğüm kelimelerle
Uyanık ve korkusuz
Uykuda veya ölü

‘Cause I see you lying next to me
With words I thought I’d never speak
Awake and unafraid
Asleep or dead

Çünkü yanımda uzandığını görüyorum
Hiç söylemeyeceğimi düşündüğüm kelimelerle
Uyanık ve korkusuz
Uykuda veya ölü

‘Cause I see you lying next to me
With words I thought I’d never speak
Awake and unafraid
Asleep or dead

Çünkü yanımda uzandığını görüyorum
Hiç söylemeyeceğimi düşündüğüm kelimelerle
Uyanık ve korkusuz
Uykuda veya ölü

‘Cause I see you lying next to me
With
words I thought I’d never speak
Awake and unafraid
Asleep or dead

Çünkü yanımda uzandığını görüyorum
Hiç söylemeyeceğimi düşündüğüm kelimelerle
Uyanık ve korkusuz
Uykuda veya ölü

I am not afraid to keep on living
I am not afraid to walk this world alone
Honey, if you stay
I’ll be forgiven
Nothing you can say can stop me going home

Yaşamaktan korkmuyorum
Bu dünyada tek başıma dolaşmaktan korkmuyorum
Balım, eğer kalırsan
Affedileceğim
Söyleyeceğin hiç bir şey benim eve gitmeme engel olmayacak

I am not afraid to keep on living
I am not afraid to walk this world alone
Honey, if you stay
I’ll be forgiven
Nothing you can say can stop me going home

Yaşamaktan korkmuyorum
Bu dünyada tek başıma dolaşmaktan korkmuyorum
Balım, eğer kalırsan
Affedileceğim
Söyleyeceğin hiç bir şey benim eve gitmeme engel olmayacak

I am not afraid to keep on living
I am not afraid to walk this world alone
Honey, if you stay
I’ll be forgiven
Nothing you can say can stop me going home

Yaşamaktan korkmuyorum
Bu dünyada tek başıma dolaşmaktan korkmuyorum
Balım, eğer kalırsan
Affedileceğim
Söyleyeceğin hiç bir şey benim eve gitmeme engel olmayacak