pixies – vault of heaven türkçe çeviri

There in the vault of heaven
While trying to titrate
I ended up in another case

Orada cennetin kasasında
Titre etmeye çalışırken
Başka bir durumda son buldum

I went to 7-Eleven
To try and get me straight
I ended up there in outer space

7-Eleven’a gittim
Denemek ve beni düz alması için
Orada uzayda sona erdim

There in the vault of heaven
Trying to titrate
I ended up in some dire straits
And that’s OK
Again to 7-Eleven
‘Cause I think they’re pretty great
I ended up herе flat on my face

Orada cennetin kasasında
Titre etmeye çalışmak
Bazı zor durumlarla sonuçlandım
Ve sorun değil
Tekrar 7-Eleven’a döndüm
Çünkü bence oldukça harikalar
Burada yüzü üstü düştüm

Here in thе vault of heaven
Just trying to keep me straight
But I ended up still in outer space

Burada cennetin kasasında
Sadece beni düz tutmaya çalışıyorum
Ama yine de uzayda kaldım

Here in the vault of heaven
Trying to titrate
I ended up in some dire straits
But that’s OK

Burada cennetin kasasında
Titre etmeye çalışmak
Bazı zor durumlarla sonuçlandım
Ama sorun değil