She never took the train alone

O asla trene yalnız binmezdi

She hated being on her own

Kendi başına olmaktan nefret ederdi

She always took me by the hands

Her zaman ellerimi tutardı

And said she needs me

Ve bana ihtiyacı olduğunu söylerdi

She never wanted in love to fail

Hüsrana uğrayacağı aşkı asla istemezdi

She always hoped that it was real

O her zaman bunun gerçek olmasını umdu

She’d look me in the eyes and say “Believe me

Gözlerime bakar ve “İnan bana” derdi

And then the night becomes the day

Ve sonra gece gündüz olur

And there’s nothing left to say

Ve söyleyecek bir şey kalmaz

If there’s nothing left to say

Eğer söyleyecek bir şey kalmadıysa

Then something’s wrong

O zaman bir şey yanlış demektir

Oh, tonight, you killed me with your smile

Oh, bu gece, beni gülüşünle öldürdün

So beautiful and wild, so beautiful

Öyle güzel ve vahşi, öylesine güzel

Oh, tonight, you killed me with your smile

Oh, bu gece, beni gülüşünle öldürdün

So beautiful and wild, so beautiful and wild

Öyle güzel ve vahşi, öylesine güzel

And as the hands would turn with time

Ve ellerimiz tekrar kavuşuncaya dek

She’d always say that she was mine

Her zaman söylerdi, benim olduğunu

She’d turn and lend a smile

Arkasını döner ve bir gülücük atardı

To say that she’s gone

Gideceğini söylemek için

But in a whisper she’d arrive

Ama bir fısıltıyla hayatıma gelir

And danced into my life

Ve orda dans ederdi

Like a music melody

Tıpkı bir müziğin melodisi gibi

Like a lover’s song

Tıpkı bir aşığın şarkısı gibi

Oh, tonight, you killed me with your smile

Oh, bu gece, beni gülüşünle öldürdün

So beautiful and wild, so beautiful

Öyle güzel ve vahşi, öylesine güzel

Oh, tonight, you killed me with your smile

Oh, bu gece, beni gülüşünle öldürdün

So beautiful and wild, so beautiful and wild

Öyle güzel ve vahşi, öylesine güzel

Through the darkest night

En karanlık gecenin ardından

Comes the brightest light

En parlak ışık gelir

And the light that shines

Ve o parlayan ışık

Is deep inside

İçerlerde derinde

It’s who you are

Senin benliğinde

Oh, tonight, you killed me with your smile

Oh, bu gece, beni gülüşünle öldürdün

So beautiful and wild, so beautiful

Öyle güzel ve vahşi, öylesine güzel

Oh, tonight, you killed me with your smile

Oh, bu gece, beni gülüşünle öldürdün

So beautiful and wild, so beautiful and wild

Öyle güzel ve vahşi, öylesine güzel

Oh, tonight, you killed me with your smile

Oh, bu gece, beni gülüşünle öldürdün

So beautiful and wild, so beautiful and wild

Öyle güzel ve vahşi, öylesine güzel ve vahşi

So beautiful and wild

Öylesine güzel ve vahşi

So beautiful and wild

Öylesine güzel ve vahşi