sarah hester ross – savage daughter türkçe çeviri

I am my mother’s savage daughter
The one who runs barefoot
Cursing sharp stones
I am my mother’s savage daughter
I will not cut my hair
I will not lower my voice

Ben annemin vahşi kızıyım
Yalınayak koşan
Keskin taşlara küfür eden
Ben annemin vahşi kızıyım
Saçımı kesmeyeceğim
Sesimi alçaltmayacağım

My mother’s child is a savage
She looks for her omens in the colors of stones
In the faces of cats, in the falling of feathers
In the dancing of fire
In the curve of old bones

Annemin çocuğu bir vahşi
Dualarını taşların renklerinde arar
Kedilerin yüzlerinde, tüylerin dökülmesinde
Ateşin dansında
Eski kemiklerin kıvrımında

I am my mother’s savage daughter
The one who runs barefoot
Cursing sharp stones
I am my mother’s savage daughter
I will not cut my hair
I will not lower my voice

Ben annemin vahşi kızıyım
Yalınayak koşan
Keskin taşlara küfür eden
Ben annemin vahşi kızıyım
Saçımı kesmeyeceğim
Sesimi alçaltmayacağım

My mother’s child dancеs in darkness
She sings heathеn songs
By the light of the moon
And watches the stars and renames the planets
And dreams she can reach them
With a song and a broom

Annemin çocuğu karanlıkta dans ediyor
Kafir şarkıları söylüyor
Ay ışığında
Ve yıldızları izler ve gezegenleri yeniden adlandırır
Ve onlara ulaşabileceği hayaller
Bir şarkı ve bir süpürge ile

I am my mother’s savage daughter
The one who runs barefoot
Cursing sharp stones
I am my mother’s savage daughter
I will not cut my hair
I will not lower my voice

Ben annemin vahşi kızıyım
Yalınayak koşan
Keskin taşlara küfür eden
Ben annemin vahşi kızıyım
Saçımı kesmeyeceğim
Sesimi alçaltmayacağım

We are all brought forth out of darkness
Into this world, through blood and through pain
And deep in our bones, the old songs are waking
So sing them with voices of thunder and rain

Hepimiz karanlıktan çıkarıldık
Bu dünyaya, kan ve acı yoluyla
Ve kemiklerimizin derinliklerinde, eski şarkılar uyanıyor
Öyleyse onları gök gürültüsü ve yağmur sesleriyle söyle

We are our mother’s savage daughters
The ones who run barefoot
Cursing sharp stones
We are our mother’s savage daughters
We will not cut our hair
We will not lower our voice

Biz annemizin vahşi kızlarıyız
Yalınayak koşanlarız
Keskin taşlara küfür edenleriz
Biz annemizin vahşi kızlarıyız
Saçımızı kesmeyeceğiz
Sesimizi alçaltmayacağız

We are our mother’s savage daughters
The ones who run barefoot
Cursing sharp stones
We are our mother’s savage daughters
We will not cut our hair
We will not lower our voice

Biz annemizin vahşi kızlarıyız
Yalınayak koşanlarız
Keskin taşlara küfür edenleriz
Biz annemizin vahşi kızlarıyız
Saçımızı kesmeyeceğiz
Sesimizi alçaltmayacağız

We are our mother’s savage daughters
The ones who run barefoot
Cursing sharp stones
We are our mother’s savage daughters
We will not cut our hair
We will not lower our voice

Biz annemizin vahşi kızlarıyız
Yalınayak koşanlarız
Keskin taşlara küfür edenleriz
Biz annemizin vahşi kızlarıyız
Saçımızı kesmeyeceğiz
Sesimizi alçaltmayacağız