Tanin Jazz Виртуальная любовь Türkçe Çevirisi

Virtual Love – Sanal Aşk
La la la la la
La la la la la
La la la la la
La la la la la
La la la la la

I know your phone number, but I’ll never call
Telefon numaranı biliyorum ama asla aramayacağım
And we breathe in and type “I love you” in unison
Ve hep birlikte nefes alıp “Seni seviyorum” yazıyoruz
You’re far, far away, even the sky laughs
Sen çok uzaklardasın, gökyüzü bile gülüyor
“Us” is not easy, but it’s easy because I believe in miracles
“Biz” kolay değil, ama ben mucizelere inandığım için kolay
And I believe in miracles, I believe in miracles
Ve ben mucizelere inanırım, mucizelere inanırım

Hello hello, you don’t sleep
Merhaba merhaba, uyumuyorsun
You’re sitting there in the chair again
Yine sandalyede oturuyorsun
But why, my baby, are you so boldly faithful to details?
Ama neden, bebeğim, detaylara bu kadar cesurca sadıksın?
I know your phone number, but I’ll never call
Telefon numaranı biliyorum ama asla aramayacağım
Yet we still sit here and type “I love you” in unison
Yine de burada oturup hep bir ağızdan “Seni seviyorum” yazıyoruz
We type “I love you” We type “I love you”
“Seni seviyorum” yazıyoruz, “Seni seviyorum” yazıyoruz

You write with a Russian evaluation
Bir Rus değerlendirmesiyle yazıyorsun
Apologizing for poetry
Şiir için özür dilemek
And you tease me a little with your “Blonde”
Ve sen de “Sarışın”ınla beni biraz kızdırıyorsun
For virtual sins
Sanal günahlar için

Hello hello, you don’t sleep
Merhaba merhaba, uyumuyorsun
You’re sitting there in the chair again
Yine sandalyede oturuyorsun
But why, my baby, are you so boldly faithful to details?
Ama neden, bebeğim, detaylara bu kadar cesurca sadıksın?
I know your phone number, but I’ll never call
Telefon numaranı biliyorum ama asla aramayacağım
Yet we still sit here and type “I love you” in unison
Yine de burada oturup hep bir ağızdan “Seni seviyorum” yazıyoruz
We type “I love you” We type “I love you”
“Seni seviyorum” yazıyoruz, “Seni seviyorum” yazıyoruz