taylor swift – maroon türkçe çeviri

When the morning came
We were cleaning incense off your vinyl shelf
‘Cause we lost track of time again
Laughing with my feet in your lap
Like you were my closest friend
“How’d we end up on the floor, anyway?” you say
“Your roommate’s cheap-ass screw-top rosé, that’s how”
I see you every day now

Sabah geldiğinde
Vinil rafından tütsü temizliyorduk
Çünkü yine zamanın izini kaybettik
Ayaklarım kucağında gülüyorum
Sen en yakın arkadaşımmışsın gibi
“Nasıl  zemine  düştük ki?” diyorsun
“Oda arkadaşının ucuz ve adi rose şarabıyla işte böyle” diyorum
Şimdi seni her gün görüyorum

And I chose you
The one I was dancing with
In New York, no shoes
Looked up at the sky and it was
The burgundy on my t-shirt
When you splashed your wine into me
And how the blood rushed into my cheeks
So scarlet, it was
The mark thеy saw on my collarbone
The rust that grew bеtween telephones
The lips I used to call home
So scarlet, it was maroon

Ve seni seçtim
Dans ettiğim kişi
New York’ta, yalınayak
Gökyüzüne baktım ve
T-shirtümdeki gibi bordoydu
Şarabını bana sıçrattığında
Ve kanın yanaklarıma hücum edişi gibi
Çok kızıl
Köprücük kemiğimde gördükleri iz gibi
Telefonlar arasında büyüyen pas gibi
Eskiden ev dediğim dudaklar gibi
Çok kırmızı, bordoydu

When the silence came
We were shaking, blind and hazy
How the hell did we lose sight of us again?
Sobbing with your head in your hands
Ain’t that the way shit always ends?
You were standing hollow-eyed in the hallway
Carnations you had thought were roses, that’s us
I feel you, no matter what
The rubies that I gave up

Sessizlik geldiğinde
Titriyorduk, kör ve pusluyduk
Nasıl tekrar gözden kaybolduk?
Başın ellerinin arasında hıçkırarak
Her zaman böyle bitmez mi?
Koridorda boş gözlerle duruyordun
Gül sandığınız karanfiller biziz
Ne olursa olsun seni hissediyorum
Vazgeçtiğim yakutlar

And I lost you
The one I was dancing with
In New York, no shoes
Looked up at the sky and it was (Maroon)
The burgundy on my t-shirt
When you splashed your wine into me
And how the blood rushed into my cheeks
So scarlet, it was (Maroon)
The mark they saw on my collarbone
The rust that grew between telephones
The lips I used to call home
So scarlet, it was maroon

Ve seni kaybetim
Dans ettiğim kişi
New York’ta, yalınayak
Gökyüzüne baktım ve
T-shirtümdeki gibi bordoydu
Şarabını bana sıçrattığında
Ve kanın yanaklarıma hücum edişi gibi
Çok kızıl
Köprücük kemiğimde gördükleri iz gibi
Telefonlar arasında büyüyen pas gibi
Eskiden ev dediğim dudaklar gibi
Çok kırmızı, bordoydu

And I wake with your memory over me
That’s a real fucking legacy, legacy (It was maroon)
And I wake with your memory over me
That’s a real fucking legacy to leave

Ve hafızan üzerimde uyanıyorum
Bu gerçek bir lanet olası miras, miras (Bordoydu rengiydi)
Ve hafızanla uyanıyorum üzerimde
Bu bırakılacak gerçek bir lanet miras

The burgundy on my t-shirt
When you splashed your wine into me
And how the blood rushed into my cheeks
So scarlet, it was maroon
The mark they saw on my collarbone
The rust that grew between telephones
The lips I used to call home
So scarlet, it was maroon

T-shirtümdeki bordo
Şarabını bana sıçrattığında
Ve kanın yanaklarıma hücum edişi gibi
Çok kızıl
Köprücük kemiğimde gördükleri iz gibi
Telefonlar arasında büyüyen pas gibi
Eskiden ev dediğim dudaklar gibi
Çok kırmızı, bordoydu

It was maroon
It was maroon

Bordoydu
Bordoydu