Follow me home if you dare to
I wouldn’t know where to lead you
Should I take chances when no one took chances on me?
So I watch from the dark, wait for my life to start
With no beauty in my memory

Cesaretin varsa eve kadar takip et beni
Seni nereye yönlendireceğimi bilemiyorum
Riske girmeli miyim kimse benim için hiç riske girmemiş olsa bile?
Bu yüzden karanlıkta izliyorum, hayatımın başlamasını bekliyorum
Hafızamda hiç güzellik olmadan

All that I wanted was to be wanted
Too young to wander London streets, alone and haunted
Born into nothing
At least you have something, something to cling to
Visions of dazzling rooms I’ll never get let into
And the memories were lost long ago
But at least you have beautiful ghosts

Tüm istediğim istenmekti
Londra sokaklarında gezmek için çok genç, yalnız ve lanetli
Hiçliğe doğdum
En azından sen bir şeye sahipsin, tutunmak için
Asla giremeyeceğim göz kamaştırıcı odaların vizyonları
Ve hatıralarım uzun zaman önce kaybolmuştu
Fakat en azından sen güzel hayaletlere sahipsin

Perilous night, their voices calling
A flicker of light before the dawning
Out here, the wild ones are taming the fear within me
Scared to call them my friends and be broken again
Is this hope just a mystical dream?

Tehlikeli gece, onların sesleri çağırıyor
Işık titriyor şafaktan önce
Burada, vahşi olanlar içimdeki korkuyu evcilleştiriyor
Onlara arkadaşım demeye ve yeniden kırılmaya korkuyorum
Bu umut yalnızca bir mistik rüya mı?

All that I wanted was to be wanted
Too young to wander London streets, alone and haunted
Born into nothing
At least you have something, something to cling to
Visions of dazzling rooms I’ll never get let into
And the memories were lost long ago
But at least you have beautiful ghosts

Tüm istediğim istenmekti
Londra sokaklarında gezmek için çok genç, yalnız ve lanetli
Hiçliğe doğdum
En azından sen bir şeye sahipsin, tutunmak için
Asla giremeyeceğim göz kamaştırıcı odaların vizyonları
Ve hatıralarım uzun zaman önce kaybolmuştu
Fakat en azından sen güzel hayaletlere sahipsin

And so maybe my home isn’t what I had known
What I thought it would be
But I feel so alive with these phantoms of night
And I know that this life isn’t safe, but it’s wild and it’s free

Ve bu yüzden belki evim bildiğim şey değildi
Olmasını düşündüğüm şey değildi
Fakat çok canlı hissediyorum gecenin hayaletleriyle birlikte
Ve biliyorum ki hayat güvenli değil, fakat vahşi ve özgür

All that I wanted was to be wanted
I’ll never wander London streets, alone and haunted
Born into nothing
With them, I have something, something to cling to
I never knew I’d love this world they’ve let me into
And the memories were lost long ago
So I’ll dance with these beautiful ghosts
And the memories were lost long ago
So I’ll dance with these beautiful ghosts

Tüm istediğim istenmekti
Asla Londra sokaklarında gezemeyeceğim, yalnızım ve lanetliyim
Hiçliğe doğdum
Onlarla birlikte, bir şeye sahibim, tutunmak için
Asla girmeme izin verdikleri bu dünyayı seveceğimi bilemedim
Ve hatıralar uzun zaman önce kaybolmuştu
Bu yüzden bu güzel hayaletlerle dans edeceğim
Ve hatıralar uzun zaman önce kaybolmuştu
Bu yüzden bu güzel hayaletlerle dans edeceğim