the vamps – seat at the table türkçe çeviri

A forever flame that’s burnin’
A candle that won’t go out
Nothin’ ever changes
In this town

Sonsuza dek yanan bir alev
Sönmeyecek bir mum
Hiçbir şey değişmez
Bu kasabada

Step off the train station
The pubs are all spillin’ out
Seein’ all the same old faces
In this town

Tren istasyonundan in
Barların hepsi dökülüyor
Aynı eski yüzleri görüyorum
Bu kasabada

And I get so nostalgic
Caught up in all this magic

Ve çok nostaljik oluyorum
Bütün bu sihire kapıldım

So let’s raise a glass
To future and past
To cheers to love lost
A smile for every teardrop

O zaman hadi bir kadeh kaldıralım
Geleceğe ve geçmişe
Kaybedilen aşka şerefe
Her gözyaşı için bir gülümseme

A flicker of light
On these Christmas nights
It’s like you’re here still
We’ll always keep a seat at the table, mm

Bir ışık titremesi
Bu Noel gecelerinde
sanki hala buradasın
Her zaman masada bir koltuk tutacağız, mm

I can still see your footprints
Outside in the snow
It’s like they almost tell me
That you’re home

Hala ayak izlerini görebiliyorum
Karda dışarıda
Neredeyse bana söyleyecekler gibi
Evde olduğunu

And wе play the same old songs but
We only play thеm once a year
Even though it’s been so long
It’s like you’re still here

Ve aynı eski şarkıları çalıyoruz ama
Yılda sadece bir kez açıp dinliyoruz
Çok uzun zaman geçmesine rağmen
Sanki hala buradasın

And I get so nostalgic
Caught up in all this magic

Ve çok nostaljik oluyorum
Bütün bu sihire kapıldım

So let’s raise a glass
To future and past
To cheers to love lost
A smile for every teardrop

O zaman hadi bir kadeh kaldıralım
Geleceğe ve geçmişe
Kaybedilen aşka şerefe
Her gözyaşı için bir gülümseme

The brothers still fight
On these Christmas nights
It’s like you’re here still
We’ll always keep a seat at the table, mm

Kardeşler hala kavga ediyor
Bu Noel gecelerinde
Sanki hala buradasın
Her zaman masada bir koltuk ayıracağız, mm

So let’s raise a glass
To future and past
To cheers to love lost
A smile for every teardrop
You’re here with us
Cigarettes, and no trust
The broadsheet papers
Moan about the decorations
An old soul never changin’
We’ll always keep a seat at the table, mm

O zaman hadi bir bardak kaldıralım
Geleceğe ve geçmişe
Kaybedilen aşka şerefe
Her gözyaşı için bir gülümseme
Burada bizimlesin
Sigara ve güven yok
Geniş sayfa kağıtları
Süslemeler hakkında inilti
Yaşlı bir ruh asla değişmez
Her zaman masada bir koltuk ayıracağız, mm