tove lo – true romance türkçe çeviri

I walk in a vision in red
Your favorite movie playing on my silhouette
You turn to me just for a minute
Do you know my real secret?

Kırmızı bir vizyonda yürüyorum
En sevdiğin film silüetimde oynuyor
Bir dakikalığına bana dönüyorsun
Gerçek sırrımı biliyor musun?

Make my move
Spillin’ all my popcorn over you
You’re confused
What does a girl like me want with you? (With you, with you, with you)

Hamlemi yapıyorum
Tüm patlamış mısırımı senin üzerine döküyorum
Kafan karıştı
Benim gibi bir kız senden ne ister? (Seninle, seninle, seninle)

I want your hands, your future plans
To the bitter end, we said
“Take a life for me,” you know I’d do it instantly
In danger of a true romance
We are meant to be, I’d die for love and loyalty
In danger of a true romance

Ellerini istiyorum, gelecek planlarını istiyorum
Sonuna kadar dedik
“Benim için bir can al,” desen anında yapardım biliyorsun
Gerçek bir romantizm tehlikesiyle karşı karşıyayız
Birlike olmamız gerekiyordu, aşk ve sadakat için ölürdüm
Gerçek bir romantizm tehlikesiyle karşı karşıyayız

I don’t like the real world
I don’t like the real world
It’s tough out in the real world
Let’s go back to our world

Gerçek dünyayı sevmiyorum
Gerçek dünyayı sevmiyorum
Gerçek dünyada dışarısı zor
Kendi dünyamıza dönelim

Bullets fly, you took him down
And now we’re honeymooners dreamin’ ’bout tropical skies

Mermiler uçuyor, onu etkisiz hale getirdin
Ve şimdi tropik gökyüzünü hayal eden balayı çiftleriyiz

In trouble again
When does it end?
Will it ever end?
Save me

Yine başım belada
Bu ne zaman bitecek?
Hiç bitecek mi?
Kurtar beni

Running from the scene, more money that we could ever dream
In danger of a true romance
Bodies left to bleed, they all had it comin’
In danger of a true romance
Thought I watched you die, I’d kill a man with tears in my eyes
In danger of a true romance
Saved you from that room, the powder and gold and the men were all doomed
Against our love, they never stood a chance
“Take a life for me,” you know I’d do it instantly
In danger of a true romance
We are meant to be, I’d die for love and loyalty
In danger of a true romance

Olay yerinden kaçıyoruz, hayal edebileceğimizden daha fazla parayla
Gerçek bir romantizm tehlikesiyle karşı karşıyayız
Kanamaya terk edilen cesetler, hepsinin gelmesi gerekiyordu
Gerçek bir romantizm tehlikesiyle karşı karşıyayız
Ölmeni izlediğimi düşündüm, gözlerimde yaşlarla bir adamı öldürürdüm
Gerçek bir romantizm tehlikesiyle karşı karşıyayız
Seni o odadan kurtardım, barut ve altın ve adamların hepsi ölüme mahkum edildi
Aşkımıza karşı asla şansları olmadı
“Benim için bir can al,” desen anında yapardım biliyorsun
Gerçek bir romantizm tehlikesiyle karşı karşıyayız
Birlikte olmamız gerekiyordu, aşk ve sadakat için ölürdüm
Gerçek bir romantizm tehlikesiyle karşı karşıyayız

I don’t like the real world
I don’t like the real world
It’s tough out in the real world
Let’s go back to our world

Gerçek dünyayı sevmiyorum
Gerçek dünyayı sevmiyorum
Gerçek dünyada dışarısı zor
Kendi dünyamıza dönelim