No life’s so short it can’t turn around
You can’t spend your life living underground
For from above you don’t hear a sound
And I’m out here, waiting
I don’t understand what you want me to be
It’s the dark you’re hating, it’s not who I am
But I know that it’s all that you see

Hiçbir hayat geri dönemeyecek kadar kısa değildir
Yer altında yaşayarak hayatını harcayamazsın
Çok uzak olduğu için yukarıdaki sesleri duyamazsın
Ve ben dışarıdayım, bekliyorum
Ne olmamı istediğini anlamıyorum
Nefret ettiğin karanlık, bu ben değilim
Ama gördüğün her şeyin bu olduğunu biliyorum

No life’s so short that it never learns
No flame so small that it never burns
No page so sure that it never turns
And I’m out here, waiting
I don’t understand what you want me to be
It’s the dark you’re hating, it’s not who I am
But I know that it’s all that you see

Hiçbir hayat asla öğrenemeyecek kadar kısa değildir
Hiçbir ateş asla yanamayacak kadar küçük değildir
Hiçbir adım asla geri dönemeyecek kadar emin değildir
Ve ben dışarıdayım, bekliyorum
Ne olmamı istediğini anlamıyorum
Nefret ettiğin karanlık, bu ben değilim
Ama gördüğün her şeyin bu olduğunu biliyorum

Can you live your life in a day, putting every moment in play?
Never hear a word that they say as the wheels go around

Bir günde hayatını yaşayabilir misin, her anı tek bir günde?
Dedikleri tek bir kelimeyi asla duymadan yaşamını sürdürebilir misin?

Tell me if you win would it show in a thousand years, who would know?
As a million lives come and go on this same piece of ground

Söyle bana eğer kazanırsan bin yıl içinde gösterilecek mi, kim bilecek?
Milyonlarca yaşam bu aynı yer parçasında gelip giderken

Can you live your life in a day
I’ve been waiting
Putting every moment in play?
Never hear a word that they say
I don’t understand what you want me to be
As the wheels go around
Tell me if you win would it show
It’s the dark you’re hating
In a thousand years, who would know?
As a million lives come and go
It’s not who I am, but it is what you see
On this same piece of ground

Hayatını bir günde yaşayabilir misin?

Uzun zamandır bekliyorum
Her anımı oyunun içine koyuyorum
Söyledikleri kelimeyi asla duymuyorum
Ne olmamı istediğini anlamıyorum
Yaşamını sürdürürken
Söyle bana eğer kazanırsan gösterilecek mi
Bu korktuğun karanlık
Bin yıl içinde, kim bilecek?
Milyonlarca yaşam gelip giderken
Bu ben değilim, ama bu gördüğün şey
Aynı dünyada

I’ve been waiting
I don’t understand what you want me to be
It’s the dark you’re hating
It’s not who I am, but it is what you see

Uzun zamandır bekliyorum
Ne olmamı istediğini anlamıyorum
Bu korktuğun karanlık
Bu ben değilim, ama gördüğün şey bu

Can you live your life in a day
Putting every moment in play?
Never hear a word that they say
As the wheels go around
Tell me if you win would it show
In a thousand years, who would know?
As a million lives come and go
On this same piece of ground

Hayatını bir günde yaşayabilir misin?
Her anını bir güne sığdırabilir misin?
Söyledikleri kelimeyi asla duymuyorsun
Yaşamını sürdürürken
Söyle bana eğer kazanırsan gösterilecek mi
Bin yıl içinde, kim bilecek?
Milyonlarca yaşam gelip giderken
Aynı yerde

Tell me would you really want to
See me leave this night without you
Would you ever look about you
Wondering where we might be
New York is so far away now
Tokyo, Berlin and Moscow
Only dreams from here but somehow
One day that world we will see

Söyle bana gerçekten ister miydin?
Bu gece sen olmadan ayrıldığımı görmeyi
Hiç kendin için endişelenir misin?
Nerede olabileceğimizi merak ediyorum
New York şimdi çok uzakta
Tokyo, Berlin ve Moskova
Sadece hayaller burada ama nasılsa
Bir gün dünyayı göreceğiz

I don’t understand
I don’t understand
I don’t understand
I don’t understand
I don’t understand
I don’t understand
I don’t understand
I don’t understand

Anlamıyorum (8)

What I see.
Ne anladığımı

I swear on tomorrow, if you take this chance
Our lives are this moment, the music the dance
And here in this labyrinth of lost mysteries
I close my eyes on this night and you’re all that I see

Yarın üzerine söz veriyorum, eğer bu şansı yakalarsam
Hayatlarımız bu anda, bu müzik bu dans
Ve burada, kayıp gizemlerin labirentinde
Bu gece gözlerimi kapatıyorum ve gördüğüm her şey sensin

You’re all that I see

Gördüğüm her şey sensin