Frail state of mind

Aklımdaki zayıf düşünce

(Frail state of mind)

(Aklımdaki zayıf düşünce)

Go outside?

Dışarıya çıkmak?

Seems unlikely

İmkansız görünüyor

I’m sorry that I missed your call

Cevapsız aramanı kaçırdığım için üzgünüm

I watched it ring

Telefonun çalışını izledim

“Don’t waste their time”

“Onların zamanını harcama”

I’ve always got a frail state of mind

Aklımda hep zayıf bir düşünce var

Oh boy, don’t cry

Ah erkek, ağlama

I’m sorry, but I

Üzgünüm, ama ben

I’ve always got a frail state of mind

Ben hep bu hale gelirim

Oh, I’ll just leave

Ah, şimdi ayrılacağım

I’ll save you time

Zamanını harcayacağım

I’m sorry about my frail state of mind

Aklımdaki zayıf düşünce için üzgünüm

Stay at mine, you might just like it

Benim kal, ya da öyleymiş gibi yapabilirsin

Might stop you being miserable

Mutsuz olmayı bırakabilirsin

‘Nah, I’ m alright…nah trust I’m fine’

‘Hayır, Ben iyiyim…hayır güven bana, iyiyim

Just dealing with a frail state of mind

Sadece aklımdaki zayıf düşünceyi kabulleniyorum

Oh don’t be shy

Ah utanma

I’m sorry, but I

Üzgünüm ama ben

I always get this way sometimes

Hep bu hale gelirim

You lot just leave

Sadece ayrıldığım zamanlarda

I’ll stay behind

Arkanda kalacağım

I’m sorry about my frail state of mind

Aklımdaki zayıf düşünce için üzgünüm

Oh, what’s the vibe?

Ah,ne hissediyorsun?

I wouldn’t know, I’m normally in bed this time

Bilemeyeceğim, genellikle bu saatlerde yatakta olurum

You guys, go do your thing

Siz erkekler, kafanıza göre takılın

And I’ll just leave at nine

Ve 9’da sadece ayrılmış olacağım

Don’t wanna bore you with my frail state of mind

Aklımdaki zayıf düşünceden sıkılma

‘Oh winner winner!!That’s your biggest lie!’

‘Ah kazanan, kazanan!!Bunlar senin en büyük yalanın!’

I’m sure that you’re fine

İyi olduğuna eminim

I haven’t told a lie in quite some time

Oldukça uzun zamandır yalan söylemedim

‘You know we’ ll leave, if you keep lying

Yalan söylemeye devam edersen ayrılacağımızı biliyorsun

Don’t lie behind your frail state of mind’

Aklındaki zayıf düşünce ardından yalan söyleme

Frail state of mind

Aklımdaki zayıf düşünce

Frail state of mind

Aklımdaki zayıf düşünce

Frail state of mind

Aklımdaki zayıf düşünce

Frail state of mind

Aklımdaki zayıf düşünce