I tapped on your window on your darkest night
The shape of you
Was jagged and weak
There was nowhere for me to stay
But I stayed anyway
And if I would’ve known
How many pieces you had crumbled into
I might have let them lay

En karanlık gecende senin camına tık tıkladım
Senin vücudunun şekli
Pürüzlü ve zayıftı
Kalabilmem için hiçbir yer yoktu
Fakat yine de kaldım
Ve eğer bilseydim
Kaç parçaya ayrıldığını
Onları toparlamaya izin verebilirdim

Are you really gonna talk about timing in times like these?
And let all your damage, damage me
And carry your baggage up my street
And make me your future history

Böyle zamanlarda gerçekten zamanlama hakkında konuşacak mısın?
Ve tüm hasarınının, bana zarar vermesine izin ver
Ve valizini sokağıma kadar taşı
Ve beni gelecekteki geçmişin yap

It’s time, you’ve come a long way
Open the blinds, let me see your face
You wouldn’t be the first renegade
To need somebody

Şimdi tam vakti, uzun bir yol kat ettin
Panjurları aç, yüzünü görmeme izin ver
Birine ihtiyaç duyan ilk hain
Sen olmazsın

Is it insensitive for me to say
Get your shit together
So I can love you?
Is it really your anxiety
That stops you from giving me everything
Or do you just not want to?

Kendini toparla ki seni sevebileyim demem
Çok mu duygusuz?
Bana her şeyi vermeni engelleyen bu şey
Senin kaygın mı
Yoksa sadece istemiyor musun?

I tapped on your window on your darkest night
The shape of you
Was jagged and weak
There was nowhere for me to stay
But I stayed anyway
You fire off missiles cause you hate yourself
But do you know you’re demolishing me?
And then you squeeze my hand as I’m about to leave

En karanlık gecende senin camına tık tıkladım
Senin vücudunun şekli
Pürüzlü ve zayıftı
Kalabilmem için hiçbir yer yoktu
Mermileri ateşlersin çünkü kendinden nefret edersin
Ama beni mahvettiğini biliyor musun?
Ve sonra ben gitmek üzereyken elimi sıkıyorsun

Are you really gonna talk about timing in times like these?
Let all your damage, damage me
And carry your baggage up my street
And make me your future history

Böyle zamanlarda gerçekten zamanlama hakkında konuşacak mısın?
Ve tüm hasarınının, bana zarar vermesine izin ver
Ve valizini sokağıma kadar taşı
Ve beni gelecekteki geçmişin yap

It’s time, you’ve come a long way
Open the blinds, let me see your face
You wouldn’t be the first renegade
To need somebody

Şimdi tam vakti, uzun bir yol kat ettin
Panjurları aç, yüzünü görmeme izin ver
Birine ihtiyaç duyan ilk hain
Sen olmazsın

Is it insensitive for me to say
Get your shit together
So I can love you?
Is it really your anxiety
That stops you from giving me everything
Or do you just not want to?

Kendini toparla ki seni sevebileyim demem
Çok mu duygusuz?
Bana her şeyi vermeni engelleyen bu şey
Senin kaygın mı
Yoksa sadece istemiyor musun?

And if I would’ve known
How sharp the pieces were
You’d crumbled into
I might’ve let them lay

Ve eğer bilseydim
İçine çöktüğün parçaların nasıl keskin olduğunu
Onları toparlamaya izin verebilirdim

Are you really gonna talk about timing in times like these?
And let all your damage, damage me
And carry your baggage up my street
And make me your future history

Böyle zamanlarda gerçekten zamanlama hakkında konuşacak mısın?
Ve tüm hasarınının, bana zarar vermesine izin ver
Ve valizini sokağıma kadar taşı
Ve beni gelecekteki geçmişin yap

It’s time, you’ve come a long way
Open the blinds, let me see your face
You wouldn’t be the first renegade
To need somebody

Şimdi tam vakti, uzun bir yol kat ettin
Panjurları aç, yüzünü görmeme izin ver
Birine ihtiyaç duyan ilk hain
Sen olmazsın

To need somebody
I need somebody
To need somebody
To need somebody

Birine ihtiyaç duyan
Birine ihtiyacım var
Birine ihtiyaç duyan
Birine ihtiyaç duyan

(Are you really gonna talk about timing in times like these?)
Is it insensitive for me to say
(And let all your damage, damage me)
Get your shit together
(And carry your baggage up my street)
So I can love you?
(And make me your future history)
Is it really your anxiety
(It’s time, you’ve come a long way)
That stops you from giving me everything
(Open the blinds, let me see your face
You wouldn’t be the first renegade
To need somebody)
Or do you just not want to?

(Böyle zamanlarda gerçekten zamanlama hakkında konuşacak mısın?)
Kendini toparla ki seni sevebileyim demem
(Ve tüm hasarınının, bana zarar vermesine izin ver)
Çok mu duygusuz?
(Ve valizini sokağıma kadar taşı)
Bana her şeyi vermeni engelleyen bu şey
(Şimdi tam vakti, uzun bir yol kat ettin)
Senin kaygın mı?
(Panjurları aç, yüzünü görmeme izin ver
Birine ihtiyaç duyan ilk hain
Sen olmazsın)
Yoksa sadece istemiyor musun?