Blink-182 One More Time Türkçe Çevirisi

Strangers, from strangers into brothers
Yabancılar, yabancılardan kardeşlere

From brothers into strangers once again
Kardeşten bir kez daha yabancıya

We saw the whole world
Tüm dünyayı gördük

But I couldn’t see the meaning
Ama anlamını göremedim

I couldn’t even recognize my friends
Arkadaşlarımı bile tanıyamadım

Older, but nothing’s any different
Daha yaşlı, ama hiçbir şey farklı değil

Right now feels the same, I wonder why
Şu anda da öyle hissediyorum, neden acaba

I wish they told us, it shouldn’t take a sickness
Keşke bize söyleselerdi, bu bir hastalık olmamalı

Or airplanes falling out the sky
Ya da gökyüzünden düşen uçaklar

Do I have to die to hear you miss me?
Beni özlediğini duymak için ölmem mi gerekiyor?

Do I have to die to hear you say goodbye?
Veda ettiğini duymak için ölmem mi gerekiyor?

I don’t want to act like there’s tomorrow
Yarın varmış gibi davranmak istemiyorum

I don’t want to wait to do this one more time
Bunu bir kez daha yapmak için beklemek istemiyorum

One more time
Bir kez daha

One more, one more time
Bir kez daha, bir kez daha

One more time
Bir kez daha

I miss you, took time, but I admit it
Seni özledim, zaman aldı ama kabul ediyorum

It still hurts even after all these years
Bunca yıl sonra bile hala acıyor

And I know that next time, ain’t always gonna happen
Ve biliyorum ki bir dahaki sefere, her zaman olmayacak

I gotta say, “I love you” while we’re here
Hazır buradayken “Seni seviyorum” demeliyim

One more time (One more time)
Bir kez daha (Bir kez daha)

One more, one more time (One more time)
Bir kez daha, bir kez daha (Bir kez daha)

One more time
Bir kez daha

I miss you
Seni özledim