Kacey Musgraves The Architect Türkçe Çevirisi

İngilizce SözlerTürkçe Sözler
“The Architect”“Mimar”
Even something as small as an appleBir elma kadar küçük bir şey bile
It’s simple and somehow complexBasit ve bir şekilde karmaşık
Sweet and divineTatlı ve ilahi
The perfect designMükemmel tasarım
Can I speak to the architect?Mimarla konuşabilir miyim?
And there’s a canyon that cuts through the desertVe çölü kesen bir kanyon var.
Did it get there because of a flood?Bir sel yüzünden mi oraya geldi?
Was it devised or were you surprisedTasarlanmış mıydı yoksa şaşırdınız mı?
When you saw how grand it was?Ne kadar büyük olduğunu gördüğünde?
Was it thought out at allHiç düşünülmüş müydü?
Or just paint on a wallYa da sadece bir duvara boya
Is there anything that you regret?Pişman olduğun bir şey var mı?
I don’t understandAnlamıyorum.
Are there blueprints or plansPlanlar veya planlar var mı
Can I speak to the architect?Mimarla konuşabilir miyim?
Sometimes, I look in the mirrorBazen aynaya bakıyorum.
And wish I could make a requestVe keşke bir istekte bulunabilseydim
Could I pray it awayDua edebilir miyim
Am I shapable clayBen şekillendirilebilir kil miyim?
Or is this as good as it gets?Yoksa olabildiğince iyi mi?
One day, you’re on top of the mountainBir gün, dağın tepesindesin
So high that you’ll never come downO kadar yükseğe çıkarsın ki asla inemezsin
Then the wind at your backSonra rüzgar arkanda
Carries ember and ashKor ve kül taşır
That burns your whole house to the groundBu bütün evini yakıp kül eder.
Does it happen by chanceŞans eseri mi oldu?
Is it all happenstanceHepsi tesadüf mü?
Do we have any say in this mess?Bu karmaşada söz hakkımız var mı?
Is it too lateArtık çok mu geç?
To make some more spaceBiraz daha yer açmak için
Can I speak to the architect?Mimarla konuşabilir miyim?
This life that we make, is it random or fateYarattığımız bu hayat, tesadüf mü yoksa kader mi?
Can I speak to the architect?Mimarla konuşabilir miyim?
Is there an architect?Bir mimar var mı?

Kacey Musgraves The Architect Şarkısı Ne Anlatıyor?

Yazarın bir mimarla konuşmak istemesi ve evrenin tasarlanıp tasarlanmadığına dair düşünceleridir. Metin, yazarın basit ve karmaşık olanın nasıl mükemmel bir şekilde tasarlandığına dair hayretini ifade etmektedir. Yazar, doğal güzelliklerin ve manzaraların da tasarlandığını ve bu düzenin arkasında bir mimar olabileceğini sorgulamaktadır. Aynı şekilde, yaratıcının planı veya amacı olup olmadığını ve insanın şekillendirilebilir bir kil mi olduğunu merak etmektedir. Metin ayrıca kişisel deneyimler üzerinden, pişmanlıkların ve kırıklıkların da mimarla konuşmak arzusunu tetiklediğini ifade etmektedir. Yazar, tesadüf ve kader arasındaki ilişkiyi de sorgulamakta ve sonunda mimarla konuşma arzusunu tekrar dile getirmektedir. Bu metin, yazarın hayatın tasarımla ilgili büyük sorularını sorgulayarak bir mimarla iletişim kurma arzusunu yansıtmaktadır.