?ngiltere ç?k??l? ba?ar?l? bir k?z grubu olan Little Mix, haklar?nda sürekli ‘kavga ettikleri’ dedikodular?na yan?t verdi:

“Bir k?z grubu oldu?unuzda sürekli k?zlar?n birbirleriyle geçinemedi?i fikrine kap?l?yorlar. Gerçekten hiç kavga etmiyoruz, a??r? s?k?c?y?z!”

Grup, yeni albüm çal??malar?na ba?lad?klar?n? da duyurdu!