The city is burning
Sinking ships in the ocean
With a head full of dreams at night
Sorrow’s written the story of life
Ain’t nothing to do, but
I was digging for gold dust
I see the shame in your eyes this time
And no, baby, it’s cold inside

Şehir yanıyor
Okyanusta batan gemiler
Geceleri rüyalarla dolu bir kafa ile
Hayat hikayesinin yazılan hüznü
Yapacak bişey yok ama
Altın tozu için kazıyordum
Bu sefer gözlerindeki utancı görüyorum
Ve hayır bebeğim, içerisi soğuk

Your fake humble called out, got you tongue-tied
Your best chance at success got ya denied
No, you thought I wouldn’t know?

Sahte mütevaziliğin açığa çıktı, dilin tutuldu
Başarıdaki en iyi şansın seni reddetti
Hayır, bilmeyeceğimi mi sandın?

I don’t hate you
But I despise that feeling
There’s nothing left for me here
You won’t know if you don’t go
Superficial feelings
It’s hard to take it easy
Underneath the red sun
Everything’s elеctric

Senden nefret etmiyorum
Ama bu duygudan nefret ediyorum
Burada benim için hiçbir şey kalmadı
Gitmeden bilemezsin
Yüzeysel duygular
Kolaydan almak zor
Kızıl güneşin altında
Her şey elektrikli

Tell me, what do you love?
And would you lеt it kill you?
With a head full of dreams at night
Sorrows written the story of life
The higher we go
The longer that we can fly
I never knew what you wanted
So I gave you everythin’

Söyle bana, bende neyi seviyorsun?
Ve seni öldürmesine izin verir misin?
Geceleri rüyalarla dolu bir kafa ile
Acılar hayat hikayesini yazdı
Ne kadar yükseğe gidersek
O kadar uzun uçabiliriz
Ne istediğini asla bilemedim
Bu yüzden sana her şeyi verdim

Your life’s short and most days are long now
Chain of missing links is all that’s left now
No, you gotta let it go

Hayatın kısa ve çoğu gün artık uzun
Şimdi geriye kalan tek şey eksik halkalar zinciri
Hayır, gitmesine izin vermelisin

I don’t hate you
But I despise that feeling
There’s nothing left for me here
You won’t know if you don’t go
Superficial feelings
It’s hard to take it easy
Underneath the red sun
Everything’s electric

Senden nefret etmiyorum
Ama bu duygudan nefret ediyorum
Burada benim için hiçbir şey kalmadı
Gitmeden bilemezsin
Yüzeysel duygular
Kolaydan almak zor
Kızıl güneşin altında
Her şey elektrikli

I don’t hate you
But I despise that feeling
There’s nothing left for me here
You won’t know if you don’t go
Superficial feelings
It’s hard to take it easy
Underneath the red sun
Everything’s electric

Senden nefret etmiyorum
Ama bu duygudan nefret ediyorum
Burada benim için hiçbir şey kalmadı
Gitmeden bilemezsin
Yüzeysel duygular
Kolaydan almak zor
Kızıl güneşin altında
Her şey elektrikli