Don’t let me be yours – senin olmama izin verme

I may know myself, but I realize I can’t be let astray
Kendimi biliyor olabilirim ama şunu anladım ben yolunu şaşırmış olamam
I know, I know that you’re bad for my head
Biliyorum, şunu biliyorum ki sen benim aklım için kötüsün
But I don’t care I want you anyway
Ama umurumda değil her türlü seni istiyorum

Boy, you think that you know me

Oğlan, beni bildiğini düşünüyorsun
Oh, but you can’t see my lonely heart
Oh ama sen benim yalnız kalbimi göremessin
Things look different in the morning
İşler sabah daha farklı görünüyor
That’s when we find out who we are
Yani ne olduğumuzu dışarda bulduğumuzda
Would you still hold me?
Hala beni bırakmayacak mısın?
Without no makeup on my face?
Yüzümde makyaj yokken?
Without alcohol in your veins?
Damarlarında alkol yokken?
Oh, would you baby?
Oh, yapacak mısın bebeğim?
Would you still love me?
Hala beni sevecek misin?
With all the promises you made
Verdiğin bütün sözlerle
Would you still mean the words you say?
Hala aynı sözleri kastederek söylecek misin?
Oh, would you baby? Yeah

Oh, yapacak mısın bebeğim? Evet

You know everybody makes mistakes

Biliyorsun herkes hata yapar
Don’t let me be yours
Senin olmama izin verme
You know everybody makes mistakes
Biliyorsun herkes hata yapar
Don’t let me be yours, no, don’t let me be
Senin olmama izin verme, hayır, senin olmama izin verme

We may look like hell when it’s 6 AM

Saat 6.00 iken cehennemde gibi görünebiliriz
But it’s heaven in this bed
Ama cennet bu yatağın içinde
I know, I know, I know that you can tell
biliyorum, biliyorum, söyleyebileceğini biliyorum
That we’re more than friends
Biz arkadaştan daha fazlasıyız
And it’s not just in our heads
Ve bu sadece senin kafanda değil
Yeah, yeah

Evet, evet

Boy, you think that you know me

Oğlan, beni bildiğini düşünüyorsun
Oh, but you can’t see my lonely heart
Oh, ama benim yalnız kalbimi göremessin
Things look different in the morning, yeah
İşler sabahları daha farklı dötünüyor, evet
That’s when we find out who we are
Yani kim olduğumuzu sabah dışardayken bulduğumuzda
Would you still hold me?
Hala beni bırakmayacak mısın?
Without no makeup on my face?
Yüzümde hiç makyaj yokken?
Without alcohol in your veins?
Damarlarında hiç alkol yokken
Oh, would, you baby?
Oh, yapacak mısın bebeğim?
Would you still love me?
Hala beni sevecek misin?
With all the promises you made
Verdiğin bütün sözlerle
Would you still mean the words you say?
Hala söylediğin sözleri mi kastediyo olacak mısın?
Oh, would you, baby?
Oh, yapacak mısın bebeğim?
You know everybody makes mistakes
Biliyorsun herkes hata yapar bazen
Don’t let me be yours
Senin olmama izin verme
You know everybody makes mistakes
Biliyorsun herkes hata yapar
Don’t let me be yours, no, don’t let me be

Senin olmama izin verme, hayır, izin verme

Boy, you think that you know me

Oğlan, beni bildiğini düşünüyorsun
Oh, but you can’t see my lonely heart
Oh ama yalnız kalbimi göremessin
Things look different in the morning
İşler sabahları daha farklı görünüyor
That’s when we find out who we are
Yani kim olduğumuzu dışarda bulduğumuzda
You know everybody makes mistakes
Biliyorsun herkes hata yapar
Don’t let me be yours
Senin olmama izin verme
You know everybody makes mistakes
Biliyorsun herkes hata yapar
Don’t let me be yours, no, don’t let me be
Senin olmama izin verme, hayır, izin verme
You know everybody makes mistakes
Biliyorsun herkes hata yapar
Don’t let me be yours
Senin olmama izin verme
You know everybody makes mistakes
Biliyorsun herkes hata yapar
Don’t let me be yours, no, don’t let me be
Senin olmama izin verme, hayır, izin verme